Relacija

Izložba radova studenata Univerziteta Umetnosti u Beogradu
Od 1. do 11. septembra 2014.

o3one

Autori: Jovan Nikolić, Radomir Milović, Milan Srećkovič, Kristijan Kokai, Nađa Radmanović, Katarina Jelisavac

Kao jedinstveni skup mladih umetnika želeli smo da prikažemo naš odnos prema umetnosti. Svi smo studenti Univerziteta Umetnosti u Beogradu.

Izabrali smo veoma negovanu stranu života, a to su relacije. Odnosi su nešto sto nas pokreće,menja i oblikuje.

Relacije su predmet naših opservacija a ujedno i povod da “naglas” predstavimo svoje vizuelne stavove u njima. Bez ograničenja u materijalu i tehnici, medije smo birali verujući da kroz njih možemo, upravo u odabranom mediju najvernije vizuelizovati složene odnose koji ljude drže na okupu ili ih razdvajaju, koji donose bol i zadovoljsvo, strah i ushićenost, požudu i spokojstvo.

Oko ovog projekta nas je okupila zajednička potreba da bez skrivanja “iza” kroz mnoštvo društvenih normi nametnute pragmatične neutralnosti prikažemo složeni svet sagrađen od emocija, komunikacije, nagona i razuma.

Verujemo da smo uspeli da prikazemo sve to na veoma lican i neposredan nacin.
Velika amibicija i želja da umetnost ponovo zaživi su nas spojili.

Prilika da odrzimo prvu kolektivnu izlozbu u galeriji O3one je jedinstvena i itekako bitna za nas, i zahvaljujemo Nebojši Babiću koji nam je ustupio prostor u galeriji na ukazanom poverenju. Mogucnost da stvaramo umetnost koja moze samo da vas ostavi bez daha je ono za šta živimo.