FOTO KONKURS „DIŠITE“

960x273

Udruženje O3one, u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine grada Beograda, organizuje foto-konkurs pod nazivom „Dišite“. Radi se o konkursu na temu ekologije, koji neće samo posredno ili neposrdenu uticati na razmišljanje o ekologiji, već i povezati umetnost sa životnom sredinom kroz filozofiju kulture življenja.