„Tvrda umetnost i meka srca“

Od 18. 5. do 26. 5. 2018. > Koče Popovića 9

limun-code

Umetnost i ljubav u doba digitalne transformacije
izložba 18. – 26. maj

Katarina Kaplarski [contraart.com] je interdisciplinarna umetnica iz Beograda koja se bavi digitalnom umetnošću i dizajnom interakcije. U svom stvaralaštvu najviše koristi digitalne alate, ali takođe radi u ne-digitalnom okruženju i kombinuje ne-digitalne tehnike i narative sa digitalnim diskursom. Katarina Kaplarski je profesor na Fakultetu digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan u Beogradu.
Kombinovanjem vizuelnih prikaza mrtve prirode, digitalnih ikona, delova kompjuterskog interfejsa i teksta, alegorijska postavka „Hard Art & Soft Hearts“ sugeriše uticaj postmoderne, mashup kulture i tehnologije na savremenu umetnost. Umetnica u postavci sugeriše i lično iskustvo u transformaciji identiteta, seksualnosti i romantičnih osećanja pod uticajem digitalne platforme i „umrežavanja“.
U postavci se koriste različiti mediji u kombinaciji : digitalna štampa, slike na platnu, digitalni print na zidu, lavirani crteži. Ovaj deo izložbe prikazuje opipljive umetničke artefakte.
Drugi deo izložbe čini nematerijalni svet – Virtuelna realnost, VR instalacija gde su prostor, slike i video vidljivi samo kroz VR naočare.
Vreme i održivost su pojmovi koji gube svoj smisao u digitalnom okruženju.
Čula dodira, ukusa i mirisa su još uvek deo „realnosti“ mada se i oni mogu sintetizovati i simulirati. Nit koja nas spaja sa realnošću postaje sve tanja. Da li nas prekid te veze sputava ili oslobađa? Da li će se naše emocije augmentovati ili „pikselizovati“ ?
VR Instalacija je rađena u saradnji sa Milanom Ličinom i biće izložena u galeriji 18. i 19. Maja.
+ Specijalan program 19. maja za Noć muzeja od 17 -21h u saradnji sa studentima Univerziteta Metropolitan.

„Digitalna transformacija umetnosti – Digitalni Monmartr“
19. Maja od 17 – 21h u prostoru galerije PRO3OR studenti Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan će raditi portrete posetilaca na digitalnim tablama. Kao što se može zaključiti iz naziva, program „Digitalni Monmartr“ je analogija slikarskoj tradiciji portretisanja prolazika na Monmartru u Parizu. Posetioci će svoje portrete dobiti putem e-maila.
www.metropolitan.ac.rs
Biografija autorke
Katarina Kaplarski je rođena 21. juna 1977. godine Tokom osnovne škole i gimnazijskih dana bavila se slikarstvom, fotografijom i muzikom Diplomirala je vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a magistrirala i doktorirala u oblasti višemedijske umetnosti (Interdisciplinarne studije, Univerzitet umetnosti, Beograd) kao stipendista Republičke fondacije za naučni i umetnički podmladak.
Izlagala je svoje radove na mnogim samostalnim i grupnim izložbama i umetničkim festivalima u regionu i Evropi.
Pored umetničke prakse u različitim medijima, od 2003. godine se bavila grafičkim i veb dizajnom. Radila je kao interaktivni umetnički direktor u marketinškoj agenciji .
Doktorsku tezu pod vođstvom mentora Vladana Radovanovića “Contraart.com – umetnost na internetu” koja je predstavljala multidisciplinarno istraživanje umetnosti na internetu, odbranila je u septembru 2013. godine.
2013. godine počinje da predaje na Univerzitetu Metropolitan u oblasti digitalnih medija, a od 2016. godine je na poziciji dekana Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan.
Lični veb sajt: contraart.com
Blog: newwwmedia.com