Traktat o geometrijskoj matrici

u slikarstvu Save Šumanovića
g. Vladan Vukosavljević, Sekretar za kulturu grada Beograda,
Otvaranje 16. marta 2015. u 19 časova

Pozivnica-cov

Pozivnica

Naše kulturno sećanje dovelo nas je do praga nove dimenzije sagledavanja likovnog iskustva koje je do sada bilo neprepoznato.

Bez ikakvog preterivanja mogu da istaknem da ovaj projekat nije maštovit podvig, već u istoriji umetnosti nova dimenzija koja nas koja nas uvodi u ezotericni sadržaj metaestetike.