OTKRIJTE…

Visoka Škola Likovnih i Primenjenih Umetnosti Strukovnih Studija
Od 20. do 25. aprila 2015.

likovno-cov

likovno

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu je u saradnji sa magazinom National Geographic organizovala foto-konkurs pod nazivom “OTKRIJTE… (VŠLPU)” sa namerom da studenti VŠLPUSS dobiju priliku da široj javnosti prikažu fotografije nastale u školi. Kroz afirmitivan, duhovit i zabavan način ova izložba otkriva neobične situacije, neočekivane odnose, specifičan prostor i kreativni duh koji vlada u prostoru i među ljudima na VŠLPUSS.

http://www.nationalgeographic.rs/otkrijte-vslpu/index.1.html

PRVA IZLOŽBA “OTKRIJTE…(VŠLPU)” je početak dugoročne saradnje galerije O3one i VŠLPUSS. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu, kao jedina visoka strukovna škola u polju umetnosti u Srbiji, povezivanjem sa nezavisnim institucijama i ostalim značajnim činiocima umetničke scene, kao i uspostavljanjem partnerskih odnosa sa drugim relevantnim institucijama u zemlji i inostranstvu, preuzima na sebe ulogu lidera u razvoju strukovnih specijalističkih programa kao i pozicioniranja samih strukovnih studija u obrazovnom sistemu Republike Srbije i obezbeđuje svojim studentima kompetencije potrebne za savremenu likovnu praksu kao i novonastale potrebe na tržištu rada kroz tri studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera i Mediji Slike.

http://vslpu.edu.rs/