Tragovi sporednog puta

Marija Pantelić
23.-26. septembar 2015. > Otvaranje 23. septembar u 19 h

tragovi

 

Osušen list, kao simbol prolaznosti, oživljava i dobija večnu formu, bogat kolorit i moj lični pečat. Kao podloga, list je pogodan za unikatne, rustične tvorevine dekorativne namene. Neiscrpan izvor inspiracije predstavlja apstraktno viđenje sveta, ljudi i pojava, prirode i situacija, u kojima se svako od nas nađe. Kroz različite radove, provlače se motivi nadahnuti ljubavlju, kao i svim onim stanjima kroz koje prolazimo na putu do one prave, koja je izvor duhovnog i intelektualnog razvoja, kreacije i istine. Od zaljubljenosti i bliskosti, do tragova i ožiljaka koje to putovanje nosi. Život čine sitnice i zato sam se i opredelila za minijature, na ovaj način sačuvane i dostupne onima koji vide srcem, jer se suština očima ne može sagledati.