Različiti

Od 28. 6. do 4. 7. 2018. > Koče Popovića 9

pr-1

U galeriji Pro3or 28.juna 2018. u 20h otvara se izložba Različiti umetnika Andrijane Bugaric i Nikole Lazića.
Dvoje umetnika mladje generacije dele atelje ali ne i način predstavljanja umetnosti.

Andrijana Bugaric
…”Inspiracija su mi prepleti u vidu tkanina i ograda. Koristim uzorke tkanina, ograda i vezova, a zatim ih uveličavam i pojednostavljujem, kadrirajudi ih i apstrahovajudi ih pravim zasebne kompozicione celine koje postaju nezavisne slike.
Kao podlogu za ovu seriju crteža koristila sam fotografije visoke rezolucije na kojima su prikazani srednjevekovni reljefi, skulpture, rozete i delovi arhitekture rađeni u kamenu koji su mi oduvek bili inspiracija za crtanje i imitiranje, samo što sam ovog puta odlučila da ih preslikavam, a ne precrtavam. Takođe sam radila i na papirnoj podlozi u vidu kombinovane tehnike.
Ovako nastali radovi se mogu sagledati kao deo ogromnog i neprekidnog prostora mreža i prepleta, sačinjeni (ne)klasičnim slikarskim pristupom, sirovih boja. Izmešteni su iz očekivanog konteksta tako da prenose novu poruku.”…
Nikola Lazic
…“Moje likovno istraživanje počiva na kvadratu i piramida kao jednim od osnovnih geometrijskih oblika iz prirode. Kvadar i piramida, kao jedinstvena geometrijska tela, dalje razvijam kombinujući ih više, planirajući i dovodeći ih u nove, nemoguće, oblike obrnute, iregularne i linearno postavljene perspektive i iščašene logike. U savremenom duhu, oslobodjeno svega osim suštinske ideje o protezanju oblika u prostoru i svedeno na minimalistički izraz, sugerišem na večito nastojanje čoveka da upravlja prostorom i vremenom. Radovi, slike, skulpture i objekte, karakteriše minuciozni odnos zlatne i crne boje i odnos zlatne boje i platna kao nosioca. Ovakvim odnosima izbegnuta je konkretnost i banalnost na koju bi uputio bilo koji kolorit. Zlatna boja se proteže kroz radove kao nit i iscrtava oštre geometrijske oblike i svojim isijavanjem privlači pažnju i uvlači posmatrača u neodređenu, nemerljivu dimenziju.“….
Izložba traje zaključno sa sredom 4.julom 2018.