Civitate – Ritualna intervencija

Branimir Karanović
Od 31. marta do 06. aprila 2016

civitate

U ritualnom organizovanju javnog života u Srbiji predsednički i parlamentarni izbori zauzimaju možda ne baš najznačajnije, ali svakako veoma značajno mesto. Uoči njih gotovo sve staje, osim marketinških pogona koji se upinju da atraktivnim slikama i zavodljivim sloganima afektivno deluju na biračko telo.

Kult ličnosti i patrimonijalizam su konstante političkog života u Srbiji, i nisu ni na koji način postali ugroženi tranzicijom iz jednopartijskog u višepartijski sistem. Samo se broj onih koji sebe nameću kao patrone i koji poziraju za političke postere i bilborde znatno povećao. Branimir Karanović njihovo umnožavanje i rasprostiranje njihovih likova po javnom prostoru prati od samih početaka parlamentarizma, od izbora do izbora, da bi ga svojim fotografskim radovima prikazao, s jedne strane, kao vid vizuelnog zagađivanja životne sredine, i, s druge, kao predmet stalnog izvođenja činova građanske neposlušnosti. Naime, uvek ima isprovociranih građana koji se odluče da na neki način intervenišu na tim portretima, a njihove intevencije su često na granici kulturnog džeminga, kao umetničke forme vredne beleženja. Rezultati tih intervencija istovremeno čine indeks neposredne interakcije građana sa političarima, ikonički prikaz načina tretmana lika političkog lidera u imaginaciji građana Srbije, i simbol borbe protiv svođenja demokratije na reklamokratiju. Karanović i Kameradesi su međusobno nezavisno registrovali te intervencije, da bi ih tek u okviru ove izložbe postavili zajedno, i time stali uz sve one koje virusi podaništva i autocenzure nisu potpuno razjeli.

Branimir Karanović je rođen 1950. u Beogradu. Od 1974. aktivno izlaže na samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Od 1978. do 1997. radi kao profesor fotografije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a od 1996. kao profesor fotografije na grafičkom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Osvajač je i velikog broja prestižnih nagrada iz oblasti fotografije. Njemu se u izložbi Civitate – Ritualna intervencija pridružje i kolektiv Kamerades koji iza sebe ima učešća na velikom broju izložbi, kao i objavljenu knjigu fotografija “Dirty season”. Kolektiv čine Marko Risović, Marko Rupena, Nemanja Jovanović, Nemanja Pančić, Milovan Milenković i Saša Čolić (sada već bivši član).

Detaljnije pročitajte OVDE