Nedelja arhitekture: Projekat Ajburg

Mirjana Milanović
27. jun - 5. jul 2008.

nedelja-arhitekture.jpg
Izložba “Projekat Ajburg” je deo programa “Holandija u Beogradu” u okviru Nedelje Arhitekture, 27. jun – 05. jul 2008. Izložba, praćena predavanjem koje će biti odražano 4. jula, prikazuje aktuelnost teme: odnos grada i prirodnog okruženja. Izložba je sačinjena od fotografija individualnih i kolektivnih stambenih zgrada Ajburga.Takođe, fotografije prikazuju uređenje javnog prostora i odnos novih ostrva prema okolini – širokom zalivu IJmeer.  Kao prateća informacija, deo panela prikazuje nastanak Ajburga kroz prve planove i nasipanje ostrva, kao i najnovije planove za drugu fazu Ajburga koja će biti realizovana u periodu 2009 – 2015. godine.

Mirjana Milanović je diplomirala 1986. godine i magistrirala 1990. godine na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu. Radila je kao gost–predavač na fakultetima u Delftu, Ajndhovenu, Larensteinu i Leuvenu. Između 1990–1992. radila je kao urbanista u Centru za planiranje urbanog razvoja. Između 1999–2002. rukovodilac je tima za projekat ostrva Steigereiland. Od 1996. do danas urbanista je u gradskom Projektnom birou Ajburg. Objavila je pet knjiga o tipologiji i razvoju grada i stambenim tipologijama.

Učestvovala na više lokalnh i internacionalnih konkursa. Urednica je časopisa Komunikacija.

Projekat Ajburg, Mirjana Milanović

Ajburg je najveći projekat stambene izgradnje u Amsterdamu. Na sedam novih ostrva gradi se preko 18.000 stanova i više od 250.000 m2 poslovnih zgrada, kulturnih i obrazovnih funkcija. Projekat je podeljen u dve faze. Prvu fazu sačinjavaju ostrva Steigereiland, Rieteiland i Haveneiland. Nasipanje peska za pravljenje ovih ostrva započeto je 1999. godine, a prvi stanovi su useljeni 2002 godine. Sredinom 2008. godine broj završenih stanova na Ajburgu je oko 4000, dok je još 2000 u izgradnji.
Najveće ostrvo, Haveneiland, ili Ostrvo luke će, prema planovima, imati preko 7000 stanova. Uz njegovu južnu obalu leži najmanje ostrvo, Rieteiland sa oko 200 individualnih kuća. Drugo po veličini ostrvo prve faze, Steigereiland ili Ostrvo dokova, će po završetku izgradnje imati 2000 stanova, individualnih kuća i kuća na vodi.

Arhitektura Ajburga je prvenstveno stambena arhitektura, sa svim karakteristikama holandske stambene arhitekture iz poslednjih decenija – moderna, svedena, sa razvijenim i raznovrsnim tipologijama stambenih jedinica i urbanim odnosom prema javnom prostoru.

Dva veća ostrva prve faze, Steigereiland i Haveneiland, razlikuju se ne samo po veličini i konceptu urbanističkog plana, već i po načinu na koji je regulisan arhitektonski kvalitet objekata u izgradnji. Dok je na Haveneilandu uz obaveznu „komisiju za lepotu”, ustanovljen tim supervizora i definisan broj arhitekata za svaki od tipičnih blokova, na Steigereilandu su oprobana dva eksperimenta: slobodna prodaja parcela na tržištu i slobodna gradnja individualnih kuća, bez uticaja „komisije za lepotu”. Rezultat toga je susedstvo u kome, u uličnim frontovima jedna uz drugu, stoje kuće visokog modernog kvaliteta i replike istorijskih fasada. Sa širinom individualnih parcela od 5 do 8 metara i velikom raznovrsnošću u primenjenim materijalima i bojama, ovo ostrvo ima specifični izgled i atmosferu.

Ulice Haveneilanda su, suprotno tome, oivičene 200 metara dugačkim blokovima, sa minimalističkom arhitekturom i tamnom opekom kao glavnim materijalom. Veliki broj istaknutih holandskih arhitektonskih biroa je projektovao jedan od blokova na ovom ostrvu, ali možda najkarakterističnija za njegov arhitektonski izraz je kuća jednog engleskog arhitekte – Macreanora, uz sam prilaz ostrvu.

Druga faza projekta Ajburg biće realizovana u periodu od 2009-2015. godine.