LJUBAV

Od 2. 10. do 13. 10. 2018. > Koče Popovića 9

za-medije-web-najava

„U ljubavi ima mnogo bola, nereda i nepravde, ali ljubav je tako tajanstvena stvar da i to možda samo tako izgleda pred našim površnim i nesavršenim sudom. Snaga i veličina ljubavi, koju nikad dovoljno ne poznajemo, možda je tolika da se i to što nama izgleda kao bol, nered i nepravda ispravlja i popravlja negde, na nekom višem planu koji mi ne vidimo“, Ivo Andrić.

Tokom čitave istorije čovečanstva, ali i svog jedinstvenog postojanja, ljudi pokušavaju da odgovore na pitanje šta je ljubav. Posle svih mogućih pokušaja da pojam ljubavi konkretizujemo u reč ili sliku, ne možemo reći ništa više osim da je ljubav kompleksan fenomen koji izmiče svim pokušajima jasnog definisanja. Priroda ljubavi je neuhvatljiva, pre svega zbog činjenice da ju je nemoguće prepričati, opevati u poeziji, definisati u nauci, likovno predstaviti u umetnosti, a da nekome ko je nije iskusio prenesemo njenu suštinu. Situaciju komplikuje i činjenica da postoji više vrsta ljubavi i da je ljubav prilično različita. Ipak, ljudi nikad neće prestati da tragaju za odgovorom na to večito pitanje.

Mladi umetnici, Jelena Vićetnić i Petar Mošić, kroz svoje radove sa gotovo fotografski tačnim predstavama čoveka, pokušavaju da odgovore na pitanje šta je ljubav i u kakvim oblicima može da se pojavi. Svesni aktuelnih društvenih zbivanja, nametnutih normi ponašanja, erozije sistema vrednosti i glorifikovanja nasilja, ovo dvoje umetnika prikazuju dela u kojima ima napetosti, dramatičnih likova i smelih vizija ljubavi kao osećanja snažne naklonosti i privlačnosti.

Petar Mošić