Umetnost treba cimati

Kolekcija fotografija Vladimira i Milice Perić
od 23. juna do 5. jula 2016. > Otvaranje 23. juna od 20h

za-sajt-cov

“Dobronamernom, samo vaspitanom gledaocu mogu da preporučim ono što sám činim kad ponekad kao ovca stojim pred slikom ili tekstom: umetnost treba cimnuti, pa šta bude. A ona tako rado zaigra, raznobojna i čovečna. Kao i svaka napuštena poruka čovekova koja samim tim što je poruka ne može da izbledi, makar je niko ne sluša.“ Umesto distanciranog pristupa punog strahopoštovanja, koji umetnička dela tretira kao nešto od običnog života potpuno izuzeto, samodovoljno u prisustvu koje je uvek posredovano institucionalnim okvirom, ovaj fragment teksta Dušana Makavejeva, sugerisao je potrebu za sasvim neposrednim aktivnim stavom prema umetničkim radovima.

Fotografije izložene u okviru ove postavke njihovi autori sakupili su iz različitih izvora i predstavili ih bez naglašavanja konteksta u kojima su snimani i ličnih priča onih koji su ih zabeležili ili onih koji su na njima pozirali. Interesovala ih je prevashodno njihova tipologija, to jest načini na koji su se unutar kadrova organizovali odnosi ljudskih tela spram površina, volumena i masa onih javno postavljenih skulptura, skulpturalnih celina ili spomenika sa kojima ili na kojima su ta tela postavljena da poziraju. Kao i u mnogim prethodnim radovima, Vladimir i Milica Perić su se ograničili isključivo na preuzete foto pozitive nepoznatih autora, amatera neopterećenih fotografskim tehnikama. Foto pozitivi su klasifikovani u celine po vizuelnom sadržaju, skenirani i štampani u uvećanim dimenzijama, da bi se detalji na njima jasnije sagledavali, ali pritom nisu ni na koji drugi način manipulisani tokom pripreme za štampu.

Odnos ljudi i objekata na ovim fotografijama se pokazuje kao neposredna, telesna aktivacija koja naglašava predmetnost artefakata, a ne njihov status u svetu umetnosti ili opštoj istoriji kulture. Odvija se sasvim nezavisno od normativnih institucionalnih okvira, kao potpuno spoljašnji odnos, koji ignoriše i nameru autora i sve one umetničke i estetske kvalitete objekta koji nisu relevatni za sliku koja se stvara u odnosu tela aktera i formi i materijalnih svojstava objekata.

Vladimir & Milica Perić
Vladimir Perić (1962) je multimedijalni umetnik i docent na modulu Fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Na sceni vizuelne umetnosti prisutan je više od tri decenije, a njegovo stvaralaštvo može se podeliti u tri perioda – kada je izlagao pod pseudonimom Talent (1986-1996), zatim kao osnivač i član umetničke grupe Talent Factory (1996-2006), nakon čega izlaže pod vlastitim imenom i u okviru novog desetogodišnjeg projekta – Muzej detinjstva. Izlagao je na više od 70 samostalnih i više od 200 grupnih izložbi. Milica Perić (1984) se pridružila projektu Muzeja detinjstva i nastavila da ga razvija sa Vladimirom kao fuziju savremenog kolekcionarstva, vizuelne umetnosti i muzeološke prakse. Milica je istoričarka umetnosti i kustoskinja i u centru njenog rada je razvoj i prezentacija Muzeja detinjstva kroz izložbe, predavanja i publikacije. Vladimir i Milica rade kao umetnički tandem od 2013. godine i na projektima koji su van okvira Muzeja detinjstva.

Više možete pogledati ovde