Šumatovačka – Kolekcija 2015/2016.

Od 13. 2. do 28. 2. 2017. > Galerija O3ONE

shumat

Umetnička kolekcija Šumatovačke je projekat u nastajanju Centra za likovno obrazovanje, započet 2010. godine s ciljem da ukaže na kontinuirani doprinos ove ustanove u oblikovanju i razvoju umetničke scene i kulturno-obrazovni karakter delatnosti koju obavlja punih sedam decenija. Osnovana 1948. godine na inicijativu udruženja likovnih umetnika, od strane grada Beograda, Šumatovačka se našla na mapi razvoja vizuelnih umetnosti, ne samo Beograda, već i čitave zemlje. Jedinstvena po tome što je objedinila delatnost pedagoške ustanove i ustanove kulture. Danas ima status ustanove kulture od značaja za grad Beograd.

Na hiljade polaznika prošlo je kroz ateljee Šumatovačke, a neki od njih danas su priznati umetnici. Pre nešto više od šest godina otpočeo je rad na prikupljanju dela za kolekciju koja je utemeljena zahvaljujući poklonima nekadašnjih polaznika i predavača koji su se odazvali pozivu da učestvuju kao darodavci u ovom projektu. Svi koji su od tada darivali rad Šumatovačkoj, istovremeno su i podržavali jednu progresivnu orjentaciju ove ustanove, koja se kretala ka nešto izmenjenom i kompleksnijem identitetu. Cilj ovakve promene koja je dolazila postepeno, bila je težnja da se očuva značaj i uticaj Šumatovačke u savremenom umetničkom i kulturološkom kontekstu. U osnovi prikupljačke delatnosti Šumatovačke leži namera o ostvarivanju kontinuiteta, komunikacije i stvaranja mesta susretanja – prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Građena postepeno, ali uporno, kolekcija je od strateškog projekta prerasla u kulturnu baštinu svoje vrste, koja broji preko 200 radova od stotinu autora različitih generacija Uključuje memorijalnu zbirku, zbirku poklona, zbirku otkupa i vrt skulpture. U okviru pokretnih zbirki se nalaze radovi u mediju grafike, crteža, skulpture, slikarstva, fotografije, instalacije, videa i radovi u nastajanju.

Pored domaćih autora uvršetna su i dela umetnika iz inostranstva koji su gostovali u programima Šumatovačke u proteklih nekoliko godina. Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, tokom 2015. i 2016. realizovana je akvizicija i kolekcija je postala bogatija za 31 rad i zbirku u javnom prostoru pod nazivom Vrt skulpture. Aktuelnost i autentičnost bile su ključni kriteijumi u odabiru radova za akvizicije. Izbor pretežno mlađih autora izraz je težnje ka afirmaciji savremenog stvaralaštva i dinamičnog učešća u formiranju vrednosti umetničkog dela danas. Selekcija je samo beleška u datom istorijskom trenutku o bogatstvu savremene umetničke produkcije. Posvećena je idividualnom stvaraocu, naporu pojedinca, originalnosti, hrabrosti, različitosti . Sakupljajući sva ova dela pod okriljem jedne ustanove koja i danas predstavlja mesto transformacije i traganja pojedinca za svojim kreativnim identitetom, beležimo jedinsteni trenutak i vrednost Šumatovačke za razvoj umetnosti i scene u celini.

Ksenija Marinković
Istoričarka umetnosti