Kulturforum | odkr

Od 22. 12. 2016. do 10. 1. 2017. > Koče Popovića 9

KF-najava-za-Prozor-ucesnici

Kulturforum Vas poziva na otvaranje Prve Klaster izložbe, u četvrtak 22. decembra 2016. godine sa početkom u 19 časova.
Kulturforum je organizacija za društveno kulturološki razvoj čija je vizija zasnovana na difuziji kulturno umetničkih sadržaja u svrhu jačanja kulturnih potreba u oblasti individualnog i javnog života građana. Kulturforum svoju viziju temelji na uverenju da je kultura sveobuhvatna spona između duhovnog i materijalnog poimanja stvarnosti – one u kojoj umetnička praksa i svest pojedinca o njenoj važnosti koegzistiraju.
Klaster je grupna izložba koja okuplja afirmisane umetnike mlađe i srednje generacije. Ova izložba je svojevrsan ekspoze radova koji u sadašnjem trenutku na najbolji način predstavljaju autentičan rad autora. Petnaest umetnika malđe generacije, sa kojima Kulturforum ODKR sarađuje ili pokreće buduću saradnju, predstaviće se sa po jednim aktuelnim radom u originalu i jednim radom u serigrafskoj reprodukciji. Prvom klaster izložbom započinje program grupnih likovnih izložbi koje predstavljaju izbor zapaženih autora iz dosadašnjih programa.
02kf
Svojim delima predstaviće se:
Aleksandar Denić, Biskoteka, Bojana Risteviski, Vladimir Lalić, Damjan Kovačević, Davor Gromilović, Željko Lončar, Ksenija Pantelić, Maja Badnjević, Maja Milovanović, Mariah Scary, Mina Piščević, Milan Antić, Nikola Velicki i Uroš Šanjević.
Izložba traje do četvrtka, 05. januara 2017. godine.