Instatution: Andrea Tešanović

Od 11. 2. 2017. > Koče Popovića 9

sajt

Algoritam i čovek (Andrea Tešanović) kao metakustosi materijalizuju digitalnu sliku koja je ontološka informacija o identitetu koji se krije iza usernamea.
Izložba digitalno kreiranih ili procesuiranih slika koje su prvobitno distribuirane na ličnim accountima Instagram korisnika_ca.
U pitanju su:
_hvasta
__nati
180db
ctrl_._
deska.deska
dushan_petrovich
jaitout
joga_
maruenak
rosasalvahe
sumejaa
ubruh

Nijedan korisnik nije profesionalni umetnik.
Teoretičari umetnosti i dalje tretiraju izlagačke institucije kao relevantne metabolizme koji umetnost sakupljaju, čuvaju, arhiviraju i dizajniraju njenu (re)prezentaciju. Hoće li slike u prostoru između dva sveta – cyber i ovozemaljskog, promeniti svoje ponašanje i karakter? Može li kurirani sadržaj sa socijalne mreže biti tretiran kao ready-made umetnost? Izložba je naučno-istraživačkog karaktera i svi posetioci su relevantan faktor u konačnim pronalascima.