VARVAROGENIUS – LICA INTELEKTUALACA BALKANA(CA)

Od 13. 10. do 18. 10. 2017. > Koče Popovića 9

DSC_0495R

U Galeriji Pro3or će biti otvorena u petak, 13. oktobra 2017. godine, sa početkom u 20.30 časova, prva samostalna izložba fotografija autorke Mie Medaković-Topalović “Varvarogenius – Lica intelektualaca Balkana(ca)”. Izložba će biti postavljena do srede, 18. oktobra 2017. godine. Mia Medaković-Topalović, dipl. pravnik, kreator i urednica regionalnog e-časopisa RYL (Refresh Your Life) lifestyle & mindstyle magazina, koji se bavi holističkim pristupu čoveku, lepotom, modom, artom, kulturom. Izložba fotografija „Varvarogenius“ – Lica intelektualaca Balkana(ca)“ Mie Medaković – Topalović, koja u svom opusu predstavlja 46 fotografija, od kojih je 23 portreta savremenog čoveka, koji menja lice/sliku Balkana svojim delovanjem i obrazovanjem, pojavom i akcijom.
Čoveka koji nosi elitističku, intelektualnu priču u regionu Zapadnog Balkana, pravnica i novinarka smešta u kontekst 21. veka, sadašnjeg trenutka, i u ambijent u kojem njen junak radi i stvara. Preostale 23 fotografije prikazuju rad u ogledalu i suočavanje Varvarogeniusa sa
prošlošću i sadašnjošću. Napuštanjem starih matrica svojih predaka sa jasno izraženim stavom da je budućnost već počela. Ona kroz objektiv predstavlja čoveka koji se samoblikovao u čoveka sveta. Naziv izložbe Varvarogenius dolazi od Ljubomira Micića, pesnika, književnog kritičara, glumca i jednog od osnivača avangardnog pokreta zenitizam i osnivač časopisa Zenit. Njegov izvorni pojam glasi „Barbarogenij“. Pojam se pojavljuje u časopisu Zenit i označava novovekovnog heroja elementarne čistoće i sirove neukrotive muževnosti, koji je sačuvao vitalonost zahvaljujući žilavoj snazi svojih hajdučkih predaka, koji kaže da treba ozdraviti Evropu.
„Moj Barbarogenius treba da probudi i ozdravi Balkan“ – navodi autorka. „Samo sam nov zemaljski čovek starog nevremena.“ Ljubomir Micić, Barbarogenije Nakon otvaranje izložbe, kroz peformans, sjedinićemo zemlje sa područja Zapadnog Balkana u jednu zajedničku činiju i na simboličan način posaditi hrast, najsvetije stablo starih Slovena, za buduće Varvarogenije.
Nakon otvaranja i postavke u Galeriji Pro3or, izložba će od četvrtka, 19. oktobra 2017. godine, biti postavljena u foajeu hotela Radisson Blu Old Mill u Beogradu, u kojem će biti do 31. oktobra 2017. godine, a potom sledi put Zapadnog Balkana.
Idejni autor/fotograf: Mia Medaković-Topalović, glavna i odgovorna urednica magazina Refresh Your Life/RYL
Kustos: Goran Zlatković, fotograf