Akt koji trči

Od 6. 6. do 13. 6. 2018. > Koče Popovića 9

NR9

Generativni VR projekat / Vladimira Todorovića

Info
Generativni VR projekat Akt koji trči obrađuje temu akta u 3d okruženju kojim vladaju mašine. Kada uđete u taj VR svet, dočekaće vas glas trčećeg ženskog akta koji u ASMR stilu iznosi svoja fragmentarna sećanja, misli i priče. Narativ je generisan pomoću sistema za mašinsko učenje koji je pročitao i analizirao hiljade romantičnih priča. Iako su njegova sećanja živa i dinamična, akt uvek završi tako što sablasno nestaje trčeći uz stepenice.
Bio
Vladimir Todorović je edukator, novomedijski, likovni i filmski umetnik. Njegovi projekti se osvojili brojne nagrade i pokazivani su na mnogobrojnim međunarodnim festivalama, izložbama, u muzejima, galerijama i na simpozijumima, uključujući: Visions du Reel (48th, 46th, 44th) Cinema du Reel (37th), IFFR (42nd, 40th, 39th), Festival du Nouveau Cinema (42nd), BIFF, SGIFF, L’Alternativa, YIDFF, Siggraph, ISEA (2008, 2006), Ars Electronica, Transmediale, The Reina Sofia Museum (Madrid) i Japan Media Art Festival.
Credits
Direction: Vladimir Todorovic
Game Programming: Sulaiman Abdul Rahman
Sound Design: Ross Williams
AI Integration: Viktor Gal
Voice Over: Nadja Todorovic
Machine learning software: Neural Storyteller, Ryan Kiros
Game engine: Unreal 4.19