Novi iskorak…

Od 3. do 8. decembra 2018. > Koče Popovića 9

Plakat

Pre samo godinu dana organizovana je, po prvi put, kolektivna izložba radova članova Fotografske sekcije Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS). Shvativši da je to pravi način da se našoj javnosti prezentuju radovi članova Sekcije i ove godine je, na jednom od sastanaka članova Sekcije, doneta odluka da se sa takvom praksom predstavljanja nastavi. I doneta je odluka da se ove godine tematski prisutpi realizaciji nove Godišnje izložbe.

Tema “Refleksije”, pomalo neuobičajena ali dovoljno široka i ujedno inspirativna da svima da mogućnosti da, svako u svom fotografskom rukopisu, pokaže način razmišljanja, uočavanja i realizacije ove teme. U dogovorenom roku su prispela 32 (trideset dva) rada od isto toliko autora od oko devedesetak koliko ih ima na spisku članova Sekcije. Posmatrajući prispele radove uočava se ozbiljan pristup ovoj temi, pri čemu je svaki od autora pokušao da da svoj lični pečat kako u pogledu i načinu razmišljanja tako i u konačnoj realizaciji do prepoznatljivog autorskog rukopisa.

Ono što je karakteristično za ovu izložbu, kao i za predhodnu, jeste zadati format – 40h60 cm, full frame, u okviru koga su svi autori imali mogućnost da na zadatu temu kombinuju razne kadrove koji daju, potom, celinu kojom se autori predstavljaju našoj kulturnoj javnosti i ljubiteljima dobre fotografije.

Očekujući narednih godina da ovakav način predstavljanja svih članova Fotografske sekcije ULUPUDS-a postane tradicionalan ovaj katalog, koji je ugledao svetlost dana zahvaljujući ličnim finansiranjem autora radova na ovoj izložbi, biće jedino pravo svedočanstvo o jednom trenutku vremena i svih nas koji smo se potrudili da taj trenutak bude zabeležen i zaustavljen za pokoljenja koja dolaze i koja će, možda, jednog dana suditi o nama na osnovu onoga što smo im ostavili zabeleženo na ovim stranicama…

Rajko R. Karišić