Obaveštenje o rezultatima konkursa za izlaganje u Galeriji Pro3or u 2019 godini

Oglas-Prozor-O3

Projekat O3ONE, Štab i Kulturforum ODKR sa zadovoljstvom objavljuju rezultate otvorenog javnog konkursa za izlaganje u galeriji PRO3OR u 2019. godini.

Na konkurs je prijavljeno preko 150 predloga za izložbe i projekte umetnika i kustosa od kojih su članovi saveta napravili izbor za sledeću izložbenu sezonu pod naslovom “Čin umetnosti”. Veliki broj prijava svedoči kako o postojanju znatne scene mlađih umetnika tako i o potrebi da se ta scena neguje i razvija.

S tim u vezi savet se vodio načelom da se predstavi i podrži što veći broj umetničkih i kustoskih izložbi i projekata u okviru postojećih tehničkih uslova, tako je u širi izbor ušlo preko 50 predloga od kojih je formiran uzi izbor za glavni izlagački program.

Pored onih predloga koji su izabrani za glavni izlagački program usvojeni su i predlozi od kojih će umetnički savet formirati poseban ciklus grupnih i pop-up izložbi koji će predstaviti autore čiji radovi i dela pokazuju zajednička interesovanja i međusobnu saglasnost. Prilikom vrednovanja predloga savet se vodio kriterijumima tehničke i konceptualne inovativnosti te kritičkog osvrta na savremene estetske i društveno kulturološke pojmove i teme.

U uži krug glavnog programa Galerije Pro3or u 2019 godini uvršteni su sledeći predlozi:
Milica Lazarević, Izabela Mašić, Moderni Beograd, Lena Milovanovic i Lazar Njegomirović, Festival Novo doba, Vladimir Lalić, Andrej Josifovski Pijanista, Milka Žunjanin, Snežana Zlatković, Vladimir Miljkovic, Ljuba Popovic, Marija Bjeković, Tina Radulović i Marija Radulović, Milena Apostolović, Tara Rodić, Milan Jovanović, Boris Lukić, Vladimir Vasic sa kojima će se umetnički tim konsultovati u vezi termina i tehničke zahtevnosti realizacije projekata.

U prošireni program Galerije Pro3or u 2019 godini uvršteni su sledeći predlozi:
Marina Kostić, Ada O, Vinka Gašparević, Dejan Krstić, Marija Jeftić, Aleksandar Stojanović, Sonja Šurbatović, Žarko Andrejević, Milica Lilić, Jovana Radujko, Goran Rister, Aleksandra Ilić, Suzana Vukovic, Lojovic Milica, Nevena Kosović, Strahinja Simic, Ivana Gelić, Aleksandra Ilić, Adrijen Ujhazi, Jana Stojakovic, Jelena Prikopović, Sofija Ivanović, Hikaru Nebojša Vukelić, Lazlo Antal, Aleksandra i Ana Nikolic, Milica Simić, Vid Savić, Jovana Šarac, Kasija Milenkovic, Aleksandar Stanojević, kolektivna, Željana Stojanovic, Lea Embeli, Kupara art, Milena Apostolović, Vladimir Bexx, Dunja Ožegović, Master Art, Nada Krcunović.

U okviru programa 2019 galerije Pro3ori biće realizovan i poseban program umetničkih stvaralaca koji nisu učestvovali u raspisanom konkursu.

Savet će kontakrirati autore izabranih predloga radi daljeg usaglašavanja. Savet će posebno kontaktirati autore predloga izabranih za prošireni program grupnih i pop-up izložbi, radi kuriranja sadržaja i usaglašavanja. Savet zadržava pravo na izmene programa, o čemu će autori biti blagovremeno obavešteni.