Paralela

Od 24. do 29. Juna 2019 > Otvaranje ponedeljak 24. 6. U 19h > Gavrila Principa 16

1

Autori Lena Milovanović i Lazar Njegomirović

Na izložbi Paralela predstavljeni su radovi dva mlada umetnika, Lene Milovanović i Lazara Njegomirovića, studenata završne godine Fakulteta Likovnih Umetnosti u Beogradu. Kroz različite motive, ova dva umetnika prave paralelu između postojanosti i prolaznosti i na taj način preispituju ulogu vizuelnog u istraživanju neopipljivog i nude novu perspektivu u sagledavanju pejzaža.

Lenin kreativni proces razara mir i tišinu okruženja u kom se nalazi i impresionističkim potezima naglašava kontrast između svetla i tame, i paralelu između onog što je bilo i onog što će tek biti. Inspiraciju nalazi u svetlu i njegovom kvalitetu da transformiše krajolik u kom se nalazi. Dok nas Lenina zaigranost na papiru dovodi do ivice prepoznatljive forme, Lazar jasnoćom svojih pokreta vraća u njenu permanentnost. Sterilan ambijent izgrađen geometrijski precizno sa akcentom na harmoničnoj kompoziciji, kontrast svetlosti i senke koji ne doprinosi osećaju toplote, već ostavlja jak utisak praznine, statičnosti i tišine, Lazar na svojim radovima koristi arhitekturu kao polaznu tačku i u njoj nalazi inspiraciju za dalja traganja. Minimalizam koji je uočljiv na radovima javlja se iz potrebe da se uklone svi suvišni elementi i na taj način se izbegava potencijalni narativ što omogućava da ostane samo sveden i jasan prikaz hladne i amorfne površine, koja kao takva ima za cilj da istakne izolovanost, samoću i otuđenost.

Ne postavljanjem jasnih granica ostaje otvoreno polje za tumačenje i analiziranje dela koja su postavljena pred publiku. Ova statična i monumentalna postavka ima za cilj da kod posmatrača izazove osećaj inferiornosti u odnosu na vreme koje neminovno teče.