Ljubomir Vučinić “2xЦРВЕНА kompresija”

Od 23. Decembra do 9. Januara 2020. > Otvaranje subota 23.12.2019. u 19h > Gavrila Principa 16

O3one-Ljubomir-Vucinic

Dvostruko komprimovana ЦРВЕНА A + B ЦРВЕНА na dozvoljenoj lokaciji O3ONE pozicioniraju novo vizibilno poniranje u nutrinu buktinje.

plamen se cepa

sparkli pršte iz zbijenog

sudarač drobi

razlučena se sliva slika tada i zvuči mada stoji

Vidljivi ograničeni oslikani prostor je vizura/ SPACE SCAPE/ Space in Art/ zadato Googl pretraživaču … vizura  u kojoj se gest ritmovano trasira/interpretira vibracije a boje zvone. Tamo daleko… nema Srbije, ali zvučnost i konstruktivni FUSSION (predhodno saznanje preoblikovano u contemporary Art)

odražava se kompatabilno i blisko u kreativnim principima stvaralaštva našeg LPElektro Duo kvantno hibridne muzikčke sinergije u ezoteričnom ambijentu, kroz koji se lebdi u svojstvu ushićenog posmatrača, što je i moja umetnička intencija_ nismo sami i nije sve prosto, još se stvara u lirskom modu sa dalekom nadom.

Pod Šumanovim generatorom na frekvenciji 7,84 Hz

U iščekivanju… prema možda boljoj dvadesetoj godini MM

Ljubomir Vučinić