POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURS O3ONE GALERIJE U OKVIRU CIKLUSA VECTORISE 2020.

VECTORISE-najava-03

O3ONE galerija predstavlja javni poziv za učešće na konkurs u okviru ciklusa VECTORISE 2020. Konkurs je namenjen studentima, entuzijastima i profesionalnim likovnim, primenjenim umetnicima, koji se bave vektorskom umetnošću. Trajanje konkursa je u periodu od 28 januara 2020. do 6. aprila 2020. godine. Prijave na konkurs možete poslati na mail info@o3one.rs sa naznakom u SUBJECT-u „Prijava na O3ONE VECTORISE 2020. konkurs IME I PREZIME KANDIDATA“.

Konkurs je namenjen autorima koji do sada nisu imali samostalnu izložbu. Tim galerije O3ONE ovim konkursom želi da ohrabri i pomogne stvaralaštvo domaćih, budućih umetnika, kao i da skrene pažnju javnosti na mlade, naročito neafirmisane umetnike.

Tema umetničkog izraza, odnosno projekta koji će biti prijavljen na konkurs, je slobodna. Strogo su zabranjeni radovi i projekti koji narušavaju pravo: nacionalnih manjina, osoba sa posebnim potrebama, LGBT zajednice i verskih zajednica!

Ovogodišnji savet galerije odabraće radove za grupnu izložbu, koja će se realizovati u novembru 2020. godine, a najbolji predlog biće nagrađen svojom prvom samostalnom izložbom, koja će se ralizovati u decembru 2020. godine.

Uslovi prijavljivanja na konkurs galerije O3ONE Art Space su:
1. Pravo prijavljivanja na konkurs imaju umetnici i grupe umetnika koji deluju zajedno.
2. Uslov za prijavljivanje na konkurs jeste da autori nisu imali već organizovanu samostalnu izložbu.
3. Konkurs je namenjen isključivo državljanima Republike Srbije.
4. Izlagački termin određuje savet galerije i može trajati najduže 10 dana.
5. Galerija O3ONE se obavezuje da izlagaču/izlagačima obezbedi galerijski prostor; štampani promo materijal; tehničku podršku u realizaciji postavke; medijsku podršku i promociju na društvenim mrežama.
6. Galerija O3ONE pokriva troškove produkcije.
7. Ukoliko rad/projekat poseduje bilo kakav segment citiranosti nekog drugog rada, autori su dužni da sami obezbede autorska prava.
8. Prijave na konkurs dostaviti elektronskom poštom na mail adresu: info@o3one.rs , u subject-u maila navesti: „Prijava na O3ONE VECTORISE 2020. konkurs IME I PREZIME KANDIDATA“.
9. Prijava na konkurs mora da sadrži sledeće elemente:
– Lične podatke (ime, prezime, godina rođenja) i kratku, narativnu biografiju do 200 reči; zatim spisak prizanja, nagrada i učestovanje na grupnim izložbama (spisak priznanja, nagrada i učestovanja na grupnim izložbama nije obavezan, prilaže se samo ukoliko kandidat poseduje navedeno).
– Izbor do 5 reprodukcija radova jpg formata, u okviru A4 300 dpi, maksmimalno 2 mb po radu, po reprodukciji.
– Sve navedene stavke potrebno je spojiti u jedan Zip Fajl: Word + fotografije radova.
– Nepotupune prijave neće biti razmatrane!
Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu O3ONE galerije 18. maja 2020. godine. Savet galerije zadržava pravo na određivanje i menjanje datuma izlaganja odabranih izložbi.

Predesedavajući član saveta O3ONE galerije

Nebojša Babić