Vladimir Milanović „Supernatural“

Od 13. do 21. Februara > Gavrila Principa 16

Galerija O3ONE vam predstavlja NOVU izložbu u okviru tematskog ciklusa VECTORISE
Izložba Vladimira Milanovića “Supernatural” održaće se od 13. do 21. februara.
Očekujemo vas na otvaranju 13. februara u 19h!

Izložbu „Supernatural“ čini ciklus digitalnih grafika koje su nastale preobilkovanjem materijala koji je korišćen u izradi prethodno realizovanog umetničkog rada – digitalne grafike „Vase“ (2019). Taj rad je povezujući baroknu „Mrtvu prirodu sa cvećem“ (Ambrosius Bosschaert, 1614) i readymade „Fontana” (Marcel Duchamp, 1917) razmatrao linearni tok istorije umetnosti, promenljivost definicije pojma umetnosti, karaktera umetničke produkcije… Kako je sam rad realizovan kao vektorska grafika njegovi strukturalni elementi poseduju neograničeni potencijal za preoblikovanje. Izmeštanjem iz prethodnog okruženja, promenom dimenzija i kolorita svaki pojedinačni element (cvet sa barokne slike) postao je nova grafika koja istražuje plastičke mogućnosti vektorske slike. U izmenjenom kontekstu poništena je prethodno uspostavljena značenjska dimenzija rada, a insistiranje na oblikovnim kvalitetima slike umesto dominantnog prisustva „teksta“ pažnju posmatrača usmerava na plastičke vrednosti. Obilje mogućnosti za formalnu transformaciju vektorske slike sugeriše i potencijalnu mnogostrukost značenja, tumačenja i u krajnjoj instanci shvatanja umetnosti. Grafike iz ciklusa „Supernatural“ kroz formu klasičnog likovnog motiva (cvet), koji je doživeo procvat u baroku, ali i u ikoničkim delima modernizma, a neretko bio prisutan i u popularnoj kulturi, ispituju odnos apstraktnog i reprezentacijskog, vizuelnog i semantičkog, prirodnog i artificijelnog…

Vladimir Milanović (1979, Beograd)

Vladimir Milanović je diplomirao (2003), magistrirao (2008) i doktorirao (2014) na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Na Interdisciplinarnim magistarskim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu stekao je zvanje magistra umetnosti u oblasti digitalne umetnosti (2009). Zaposlen je kao docent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Autor je šesnaest samostalnih i učesnik brojnih kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Za umetnički rad nagrađivan je na međunarodnim izložbama savremene grafičke umetnosti.