Umetnost na daljinu

O3one je pokrenuo ovaj projekat kao potrebu za jačanjem socijalnog aspekta novonastale situacije i težnjom da se pošalje apel na solidarnost i brigu o sebi i drugima.

“Izolacija je fenomen. Fenomen je realnost. Realnost je briga. Briga je strah. Strah je reakcija. Reakcija je energija. Energija je pokret. Pokret je delovanje. Delovanje je rešavanje. Rešavanje je želja. Želja je ljubav. Ljubav je potreba. Potreba je traganje. Traganje je smisao. Smisao je zivot. Život je vreme. Vreme je trenutak. Trenutak je izolacija.”

Sajt(umetnostnadaljinu.o3one.rs) nudi tri paralelne aktivnosti:
* UMETNICI NA DALJINU – predstavljanje umetnika kroz intervjue i radove
* MAKE IT TOGETHER – umetnički izazov
* KONKURS ZA MALE HEROJE – umetnički konkurs