Predrag Vukašinović “Palimpsest”

Od 5. do 15. Juna > Gavrila Principa 16

Zapis na zidu koji kao metafora snažno upućuje na to da će situacija postati teška ili neprijatna. U pokušaju umetnika da protumači predskazanja, a time i svesnost postojanja zablude o istini, nastale su fotografije zapisa na zidovima oronulih zgrada jednakih sudbina zanemarivanja kao i njihovih neimara. Fotografije su proizvod izoštrenog fokusa umetnika na njegovom putovanju od Azije do Južne Amerike. Često usamljen, okrenut unutrašnjem monologu napravio je novu vezu sa okolinom i postao svestan informacija i stalnih nesvesnih komunikacija. Umetnik primećuje estetizovane poruke, čuje vapaje i  upozorenja ocrtavana iznova, dovodeći u pitanje linearno postojanje vremena. Jer sve se desava sada i  što je već bilo biva opet ako lekciju ne naučimo dovoljno dobro.  Ovo je umetnikov način da ukaže na onu dimenziju savremene realnosti ispunjene smislenom estetikom koju stalno prizivamo, a tako često ignorišemo.