Taj mali bioskop u našim glavama

Amarkord
6. septembar 2007. > početak u 20h

Amarkord

Multimedijalni – književno – filmsko – dramski hepening Taj mali bioskop u našim glavama* uvodi nas u jedan zamišljeni sinopsis za film felinijevskih snova, u sinopsis, kako piše sam Živković, „sećanja koja se mogu kupiti za novac“. Video rad* kao flešbek, dočarava „treptaj knjige“. Amarkorda, živih slika iz Felinijevog filma, grafike i crteža kojima se asocijacijama sa stranicama knjige i kadrovima filma, proizvodi iluzija pokreta, života, onoga što je u suštini mrtva slika na papiru. Mrtvo sećanje. Uz silovit blesak, niže se odlomak po odlomak Živkovićevog sna: Vašar taštine, Knjiga smeha i zaborava,… Mrtve duše… da bi, potom…

“Ono što je učinio i nije moglo biti neučinjeno. Ništa što je ikada sam učinio nikada nije moglo biti neučinjeno. Od njega samog. “

Semjuel Beket : “Ohajska improvizacija”

Učesnici:
Zoran Živković
Aleksandar Jerkov
Mirjana Marinšek Nikolić
DramaMentalStudio
OHAJSKA IMPROVIZACIJA
Semjuel Beket

Čitač: Jelena Bogavac

Slušač: Milena Bogavac

video art: Igor Marković

Mirjana Marinšek Nikolić
autor multimedijalnog projekta*, video rada*, ilikovnog rešenja kataloga