Jordi Plana Pey “Pasija” – Бартcелона koncept

Otvaranje utorak, 29.12.2020. u 18h

Mešavina religijskih tema i svakodnevice kako bi se akcenat stavio na telesnu stanu strasti i uživanja u životu. Inspirisane su slikama Stradanja Isusovog, nasuprot stvarnim situacijama u kojima skoro ništa nije moralo da se menja ili dodaje.
Na ovim slikama ne treba tražiti podudarnost sa religijskim predstavama nego ih gledati kao deo svakodnevice.