Izložba slika: IGRA

Milena Stojanović
22 - 24. februar 2009.

mailgooglecom

Sport je umetnost u meri u kojoj je umetnost sport. Nacin izražavanja, podsticaj sebi i drugome, kazivanje o trenutku ili nekoj misli u kojoj treba da se ovekoveci, da se ne zaboravi. I umetnost, baš kao i sport, pronalazi svoje puteve u olimpijskoj porodici tokom njene istorije. Sa dobrim namerama i sport i umetnost jedno od drugog mogu da uce…
Olimpijski komitet Srbije na inicijativu Medunarodnog olimpijskog komiteta 2007. realizovao je konkurs „Sport i umetnost”. U mnoštvu radova, razlicitih tehnika i stilova,u kategoriji za likovni rad izdvojila se „Igra” akademske slikarke Milene Stojanovic.

Akrilikom na platnu Stojanoviceva je ovekovecila pokret, igracice koja igra svoj sport, svoju igru. Poput majstora prve polovine XX veka, ali smeštena u beogradski O3ONE, ova Igra, kao i ostala dela iz bogatog opusa mlade Milene Stojanovic, budi nostalgiju za slobodom koju poseduju u sebi umetnici i sportisti.

Izložba se realizuje u okviru obeležavanja 99 godina Olimpijskog komiteta Srbije pod nazivim “Ušli smo u stotu / Slavimo olimpijski”, u saradnji sa O3ONE-om, od 22. do 24. februara 2009.

U istom prostoru bice izloženi radovi koju su deca slikala u sportsko-umetnickim radionicama “Olimpijske sobe”, koja beleži vec trecu godinu svoje afirmacije u Srbiji.

srbija