NUCLEUS

Veljko Zejak
20. avgust – 01. septembar 2007.

Nucleus

Najnovija serija radova umetnika Veljka Zejaka ukazuje na nekoliko bitnih tendencija u savremenoj praksi autora mlade generacije. Ove tendencije odnose se kako na sam stvaralacki proces, tako i na karakter finalnog rada koji se izlaže. Naime, pozicija umetnika je sve više okrenuta prema prirodnim i društvenim fenomenima, a finalni proizvod više nije izolovan objekat koji postoji sam po sebi, vec fleksibilna struktura koja se neprekidno menja.

Rad Nucleus nastao je kao rezultat istraživackog procesa autora u kome se istraživanje bazira na ispitivanju odnosa optike kao nauke i umetnickog dela. U vremenu u kome se u procesu produkcije umetnickog dela koriste sva sredstva raspoloživa savremenim tehnološkim dostignucima, Zejak ispituje mogucnost manipulacije i uticaja izvora iz prirode (svetlost, voda) na prirodu umetnickog objekta i njegovu manifestaciju. Medusobno delovanje objekta, prirode materijala od kojih je objekat izveden i svetlosti kreira nezavisno od volje umetnika, novu vidljivu formu umetnickog rada. U ovom slucaju umetnicki objekat indukuje interakciju, ciji sastavni deo postaje i prostor u okviru koga je objekat postavljen. Finalna manifestacija umetnickog dela je uvek razlicita u zavisnosti od okruženja i svetlosti kojoj je objekat izložen. Skulptorski pristup prenosi se sa materijalnog objekta na njegovo okruženje, na šta ukazuje namera autora da preoblikuje razlicite prostore postavljajuci radove i  u galerijski i u javni prostor.

Princip izrade ostvaren u radu Nucleus koji vec i svojim  nazivom ukazuje na interesovanje autora za prirodu elementarnog, prvobitnog, formalno je razvijen u radu “Dekonstrukcija pejzaža“ koristeci istu metodologiju, sredstva i materijale.

Rad Veljka Zejaka dokazuje kapacitet autora koji vec na pocetku karijere prevazilazi lokalni kontekst, razmišlja u okvirima savremene produkcije kako u razvoju idejnog koncepta rada, tako i u njegovoj realizaciji koja je posebno u slucaju serije Nucleus tehnicki zahtevna i podrazumeva izuzetnu veštinu i znanje.

Milica Pekic Conev

Veljko Zejak je rođen 1980. godine u Postojni. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2005. godine u klasi profesora Nikole Vukosavljevica. Iste godine je dobio nagradu „Vladeta Petric“ za vajarstvo na FLU. Primljen je u clanstvo ULUS-a 2006. godine i dobio status slobodnog umetnika. Samostalno je izlagao nekoliko puta, a ušestvovao je i na mnogim grupnim izložbama.