RECYCLABLE REFUGEE CAMP

Ives Maes
13 - 18. avgust 2007. > otvaranje u 19h

Ives Maes

Ives Maes (rođen 1976. u Haseltu) je vizuelni umetnik koji živi i radi u Antverpenu, Belgija. Studirao je skulpturu na Kraljevskoj akademiji u Gentu, a postdiplomske studije je završio na Institutu HISK u Antverpenu. Od 2001. godine njegov rad izlagan je širom sveta u centrima savremene umetnosti kao sto su SMAK (Gent), W139 (Amsterdam), Yerba Buena Center (San Francisko), Ludwig Forum (Ahen) i Museo de arte Carillo y Gil (Meksiko).

Godine 2003. započinje rad na projektu pod nazivom ‘Recyclable Refugee Camp’ (Reciklirajući izbeglički kamp). Projekat predstavlja ironičan predlog konstruisanja bio-degradirajuće stambene jedinice. Sastoji se od organske strukture u funkciji skloništa, toaleta i vodovoda, koja je sagrađena u skladu sa zvaničnim predlozima svetske organizacije U.N.H.C.R. Projektom se, umesto ponude validnog rešenja važnih pitanja, preispituje etički imperativ intervencionizma umetnosti u savremenom svetu. Reciklirajući izbeglički kamp je ironičan pokušaj stvaranja apsolutno etički korektnog umetničkog dela.

Ives Maes je nedavno, u okviru programa rezidencije u jednoj fabrici u Johanesburgu, bio angažovan na projektu ‘Nie Meer’ kao kustos izložbe u kojoj su učestvovali mladi umetnici iz Juzne Afrike, i čiji je naglasak bio stavljen na estetiku pre nego na društvena ili politička pitanja.

Izložbu o bio-degradirajucim minama (kao sastavnom segmentu projekta Recyclable Refugee Camp) imao je u galeriji Brigitte Weiss koja ga zastupa u Cirihu, gde je postavio pitanje o tome do koje mere je moguće postići etičku formu protivpesadijskih mina.

Početkom 2007. imao je izložbu o bio-degradirajucoj krovnoj strukturi galerije koja ga zastupa u Antverpenu (Koraalberg Gallery). Osnovna namera se ovde sastojala u promišljanju životnog prostora, ali pre svega u davanju odgovora na pitanje ‘O čemu je ova izložba?’ jednostavnim iskazom: ‘Ovo je prodavnica krovnog materijala i ništa drugo’. Trenutno Ives Maes radi na svojoj poslednjoj temi u serijalu projekta Recyclable Refugee Camp (turizam). Tema turizma odnosi se na usluge privremene razmene životnog prostora između takozvanog “prvog sveta” i izbegliških kampova. Knjiga koja okuplja sve segmente projekta Recyclable Refugee Camp biće objavljena u septembru 2007.

Kustos: Marko Stamenković

Support / Podrska:
Vlaamse Gemeenschap / Flemish Community