LENTIKULAR FPU LOGOTEXT

6 – 11. avgust 2007. > otvaranje u 20h

Lentikular

Nova lenticular tehnologija daje plošnoj, dvodimenzionalnoj slikovnoj predstavi mogucnost da prikaže iluziju prostora ili pokreta. Zapravo, u pitanju je sistem koji omogucava da se veci broj slika nade istovremeno na jednom mestu. Lentikular slika može da podseti na zabavne razglednice iz pedesetih prekrivene rebrastom plasticnom folijom, sa ženskim licem koje bi namigivalo kad bi se slika polako naginjala napred-nazad. Na toj razglednici, dve faze pokreta lica bile su pažljivo isecene na veoma tanke »kaiševe« i naizmenicno montirane, a plasticni sloj sastojao se od isto tako tankih izduženih trostranih prizmi. Pokretanjem slike, prizme bi naizmenicno prikazivale prvu pa drugu sliku.Lenticular tehnologija može se ostvariti samo pomocu kompjutera. Na dodir, rebrasta plastika deluje nam sasvim isto, ali umesto prizmi ovde su upotrebljena izdužena sociva (lentikule). Skupi kompjuterski programi sada mogu da interpoliraju (teorijski) i više od 100 razlicitih slika, videnih postepenom izmenom ugla gledanja. U praksi broj slika zavisice od preciznosti štampe. Ofsetna štampa, na primer, može da »podnese« znatno više slika od digitalne.

Studenti Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu sa ovom tehnologijom upoznali su se na predavanju koje je održao arh. Zoran Filipovic, direktor firme LOGOTEXT iz Beograda pocetkom ove godine. Naucivši osnovne principe, studenti su bili ohrabreni da kreiraju svoje likovne predstave, s tim što je broj slika, zbog digitalne štampe, bio ogranicen na samo tri predloška.

Ova izložba je rezultat njihovog prvog dodira sa lentikular tehnologijom, koja zahteva, imajuci u vidu nove mogucnosti korišcenja prostora ili pokreta, i drugaciji nacin razmišljanja nego staticna slika, grafika ili ilustracija. Postojanje više od jedne slike na jednom mestu razbija u likovnim umetnostima dosadašnje »jedinstvo mesta i vremena«, kao što je moderna drama ucinila u odnosu na anticku. Ovo je samo pocetak korišcenja ove tehnologije i stvaranja u okviru novih mogucnosti.
Na kraju, u ime Fakulteta primenjenih umetnosti i Galerije O3one, zahvaljujem se firmi LOGOTEXT kao finansijskom i logistickom sponzoru u izradi svih radova na ovoj izložbi.

Rastko Ciric
red. prof. na predmetima Ilustracija i Animacija, na odseku Primenjena grafika FPU

PISAK UCESNIKA

Zoran Boldorac
Mila Borak
Ivan }urdevic
Marija Zindovic
Svetlana Ilic
Branko Jovic
Sonja Kovacevic (rad na plakatu i koricama)
Jelena Kostic
Jelena Manojlovic
Jovan Marjanov
Igor Markišic
Nina Milenovic
Petar Milivojevic
Marko Nikolic
Nenad Nikolic
Marijana Radovic
Dušan Radulaški
Nemanja Ristic
Sanja Savic Straka
Predrag Sanader
Milenko Stevanovic
Jovana Todorovic
Boško Trbusic
Mirko Trbusic
Iva Ciric
prof. Rastko Ciric
prof. Jugoslav Vlahovic
prof. Miodrag Mica Bajic
prof. Srdan Markovic