Saša Pančić

Sasa slika 1

Rođen 24.mart 1965.
Adresa: Kapetan Mišina 14,11000 Beograd
art@sasapancic.com
www.sasapancic.com

Obrazovanje

1992 završio post-diplomske studije crteža na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu
1989 diplomirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu
1988 u statusu Samostalnog umetnika
1992 član ULUSa
2004 član Academie Europeenne des ARTS a.s.b.l.
(Section Grand-Duche de Luxembourg)
2007-2009. Predsednik ULUSa

Samostalne izložbe

2010 Muzej Georgi Velčev Varna
2010 Galerija gradska Grožnjan
2010 Galerija 1908 Sofija
2008 Galerija UKA Varna
2008 Galerija Arte Beograd
2007 Galerija O3ONE Beograd
2006 Galerija Kulturni Centar Beograd
2005 Galerija Kulturni centar Novi Sad
2004 Galerija savremene um. Niš
2004 Galerija Kulturni centar Čačak
2002 Galerija Kulturni centar Bar
2002 Galerija Zvono Beograd
1998 Galerija Kulturni centra Novi Sad
1998 Galerija Zvono Beograd
1994 Galerija Dom omladine Beograd
1993 Galerija Kulturni centar Kotor
1992 Galerija Kolarac Beograd
2007 Beogradski festival kratkometraznog filma/54.
2006 Internacionalni sinpozijum za skulpturu, Laponija-Finska
2006 Internacionalna Radionica Dupini, Bugarska
2005 Internacionalna grafička radionica-Veliiko Trnovo, Bugarska
2004 Internacionalni Litografski Studio-Plovdiv, Bugarska
2004 Internacionalna kolonija-Sićevo

Kolektivne izložbe-odabrane

2010 Pergament Srbija, Unesco, Pariz
2010 Projekat „Vatra“; Kolegijum artistikum-Sarajevo, Muzej Grada Skoplja.
2010 Art salon, Beograd
2009 Međunarodna radionica Grožnjan-Istra- Hrvatska
2006 Moskovski medjunarodni bijenale grafickog dizajna, Zlatna pcela/7, Moskva
2005 Peta međunarodna radionica grafike, galerija Spektar, Veliko Trnovo, Bugarska
2005 Vienna Fair, galerija Zvono, Beč
2004 Grafički atelje Plivdiv, Galerija DPH, Plovdiv,Bugarska
2002 Iwano Projec t III :Novi Sad, Beograd, BanjaLuka, Pula,
1998 Galerija Cvijeta Zuzorić, Beograd /Crtež I mala plastika

Radovi u kolekcijama i javnim prostorima

Kolekcija “Telenor“
Kolekcija „Erić“
Hol Beogradskog dramskog pozorišta
Muzej Macura
Park skulptura u Iwalu-Laponija- Finska