Drveće govori

AUTORI: Nela i Lidija Antonović
Otvaranje: ponedeljak/21.4.2008/19h/O3ONE

You R Here +logo

Trodnevnim programom obuhvaćene su sve umetničke forme: likovne umetnosti, fotografija, novi mediji, performans, instalacije i druge eksperimentalne forme, koje će se analizirati i tumačiti kroz predavanja, prezentacije i radionice nauke i tehnike, gde će se doći do (ne)mogućeg diskursa o prirodnim zakonima u funkciji umetnosti, ili umetnost u funkciji prirodnih zakona. Ovaj rad funkcioniše tako što provocira ono što ne sadrži, a to je model posmatranja sveta od strane drveća, prirode u odnosu na umetnost.

Ovaj provokativni i utopijski koncept transmedijalnog postupka i ekologije mišljenja okupio je veliki broj ljudi razlićitih profesija: od reditelja, fotografa, slikara, dramaturga, kompozitora i performera do profesora šumarskog fakulteta, botaničara, arhitekata, ekologa i tehnologa. Inovacione vrednosti dolaze u pograničnom delu dve oblasti, te na ovaj način mogu nastati revolucionarne ideje i stvoriti se novi umetnički kodovi.

[nggallery id=3]