O dokoličarenju i hedonizmu

Spaic

Imamo li pravo na slobodu izbora, bar kada je u pitanju naše slobodno vreme? Da, ali samo do izvesnih granica.

Pod odmorom i pametnim trošenjem teško stečenog slobodnog vremena, podrazumevaće se relativno mali izbor „dozvoljenih i moralno odobrenih stvari“, uglavnom onih koje će učiniti da se što bolje pripremite za nove napore, da biste za tuđ račun obarali norme i da biste, vašim radom, jedan mali krug bogatih ljudi učinili još bogatijim. Bitno je da vam nikada ne preostane previše vremena za razmišljanje. Da li je tačno da je napredak civilizacije doveo do blagostanja i povećao količinu slobodnog vremena kod ljudi?  Ne baš!

O različitim vidovima borbe za slobodno trošenje sopstvenog slobodnog vremena, u O3ONE-u, govore: Ratko Božović, Nebojša Spaić, Dušan Mrđenović, Velimir Ćurgus Kazimir i moderator Vanja Govorko.