FRUSKA GORA U SREMU, LITOGRAFIJA,      KRAJ 19. VEKA