DUNAVSKA STRATEGIJA

Sreda, 15.jun 2011, 18.30h

Dunavska-strategija1

 • Dunav – znacajni resurs za održivi razvoj Srbije
 • Dunav protice kroz teritoriju 10 zemalja, povezuje 17 država i oko 165 miliona ljudi!
 • Sliv Dunava je „hot spot“ (vruca tacka) slatkovodnog biodiverziteta Evrope
 • Preko 10 miliona ljudi koristi dunavsku vodu za pice!

Dokle smo stigli i da li smo na pocetku po pitanju zaštite životne sredine i održivog korišcenja prirodnog bogatstva u slivu Dunava? Partnerstvo i saradnja u regionu Podunavlja. Koridor VII. Mesto Srbije u Dunavskoj strategiji. Medunarodni projekti. Stvaranje ekonomije znanja i aktivna uloga nauke. Zaštita i unapredenje upravljanja vodama.

Učesnici:

 1. Sanja Knežević, savetnica potpredsednika Vlade za Dunavsku strategiju
 2. dr Zorana Naunović, docent na Gradevinskom fakultetu; rukovodilac projekta Merenje i modeliranje fizickih, hemijskih, bioloških i morfodinamickih parametara reka i vodnih akumulacija (MORE)
 3. Duška Dimović, Serbia programme manager WWF Danube-Carpathian Programme
 4. Milica Stefanović, Public Affairs and Communications, Serbia and Montenegro Coca-Cola CSE
 5. dr Aleksandar Hegediš, viši naucni savetnik, šef Odseka za prirodne resurse i nauku o životnoj sredini; Institut za multidisciplinarna istraživanja
 6. Dragana Milovanović, šef Odseka za strateško planiranje i upravljanje i medunarodnu saradnju u oblasti voda, Republicka direkcija za vode
 7. Dimitrije Vujadinović, BalakanKult fondacija
 8. Dušanka Stanojević, šef Odseka za zaštitu voda, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja