Searching in Vain

Simon Zec
11 - 23. jul 2011. > Otvaranje u 19 časova

simon

Da li je moguće pronaći Svetlost u našoj Tami?

U ovoj multimedijalnoj instalaciji Simon Zec kreira mračan, izolovan prostor, gde nam je ponuđen individualni izbor: pratiti svetlost ili ostati u tami i postati Svetlost.

Searchin in Vain kontrastira konvencionalne simbole svetlosti i tame, donoseći promenu njihovih sustina. Komfort svetlosti je zamenjen sveprožimajućom tamom, koja postaje arena konflikta za samospoznaju. Umesto potrage za spoljašnjim prosvetljenjem, možemo ga pronaći u sebi, ostajući u sopstvenom mračnom prostoru.
Ovaj individualni izbor je ostvaren kroz metaforičnu spiritualnu platformu. Mračne i mistične fotografije stvaraju hodnik koji dovodi gledaoca do oltara – video rada koji postavlja večno pitanje: da li nam je potrebna veštačka svetlost? Simbolična upotreba LED lampi donosi promenu u gledaočevoj percepciji, dozvoljavajući mu da kontroliše tamu, time ultimativno shvatajući svoj unutrašnji potencijal.

Bio: Australijski umetnik Simon Zec, rođen 1989. godine u Beogradu, diplomirao je fotografiju na Photogrphy Studies College-u (PSC) u Melburnu, Australija. Na poslednjoj godini studija je,na odseku Umetnicka fotografija, studirao u klasi berlinskog umetnika Borisa Eldagsena. Po završetku studija, Simon je dobio, između ostalih, Fuji Australia nagradu za istraživanje za 2010. godinu. Učestvovao je u brojnim grupnim izložbama u Melburnu i Tokiju.

Simon Zec istražuje mračnu stranu ljudske psihe. On ispituje ideje ličnog izbora, svesne borbe za sopstvo i prosvetljenja ljudske percepcije. Njegov rad je multimedijalan, šireći se preko fotografije, videa i instalacije do performansa. Trenutno živi i radi u Beogradu.

www.simonzec.com