Arhiva

October 5, 2004

Zbigniew Karkowski & Helmut Shaefer

5. oktobar 2004.

Početkom oktobra u Beogradu i Zagrebu ć e gostovati jedan od najpoznatijih umetnika noise-elektronike Zbigniew Karkowski. U pitanju je prva regionalna saradnja u domenu predstavljanja elektronske muzike ovog tipa.
October 3, 2004

OTVARANJE O3ONE PROJEKTA

3. oktobar 2004.