Beogradski festival novih komunikacija, B-link, manifestacija nastala kao inicijativa projekta O3ONE, prikazuje i podržava kreativne i inovativne tendencije u tehnološkom okruženju, prvenstveno u oblasti web dizajna i poslovanja na mreži. Umetnost, tehnologija i biznis ovde, više nego i na jednom drugom polju, funkcionišu zajedno.

Filozofija festivala, koji baca virtuelni pogled na stvarnost, jeste edukacija o postojanju naprednih kanala komunikacije u eksperimentalnom stvaralaštvu i web poslovanju, kao i integracija te dve oblasti u novu funkcionalnu celinu.

Festival promoviše kreativnu upotrebu najnaprednijih alata, metoda i medija koji su proizvod tehnološke, internet i elektronske revolucije. Integrisanje ovih dostignuća u programske jedinice, omogućava interdisciplinarnu razmenu saznanja iz ove oblasti među stručnjacima predavačima, kao i transfer tih saznanja na publiku.

Kreirajte B-link

Beogradski festival novih komunikacija je i Vaš i naš festival! Mi Vam dajemo prostor da ga stvarate. Mi kreiramo i prikazujemo nove načine komunikacije koje vi koristite. Ukažite nam na to šta biste voleli da Vam predstavimo i predložite nam o kojim temama da vodimo diskusiju. Krenimo zajedno u korak sa svetskim trendovima, počevši na lokalnom nivou. Kroz B-link se izdvojite iz mase, govorite o onome što Vas zanima i podelite Vaše mišljenje sa nama, kako bismo Vam pomogli u ostvarenju vaših težnji. Svi kanali komunikacije su otvoreni i svi predlozi su dobrodošli, pišite nam na Facebook-u, preko B-link sajta i preko sajta galerije O3ONE.