Art3one je platforma projekta O3ONE usmerena na prezentaciju dela savremene vizuelne umetnosti, sa akcentom na kulturne industrije. U svetu ubrzane razmene informacija projekat… nastavak »