O Projektu

Projekat O3ONE je umetničko-društvena platforma za stvaranje sinergije, umetnosti, nauke, obrazovanja i tehnologije koja postoji već trinaest godina.

Mi iniciramo i podržavamo umetničke projekte koji imaju upotrebnu vrednost u društvu, preispituju ga, menjaju i unapređuju. Poseban akcenat stavljamo na saradnju sa umetnicima u njihovom samoorganizovanju i ličnim inicijativama, pa smo otvoreni za zajedničke projekte i njihovu realizaciju. O3ONE insistira na činjenici da umetnici nisu izvan društva, niti su u bilo kom smislu pasivni građani sa nejasnom društvenom ulogom i statusom, već aktivni činioci našeg zajedničkog napretka. U tom smislu, interesuje nas svaka inicijativa koja donosi promenu, bilo da se radi o umetničkim projektima sa obrazovnom, naučnom ili nekom drugom emancipatorskom kompenentom za sredinu u kojoj živimo.

o3-tlocrt