Programski savet

Savet je telo osnovano sa namerom da doprinese funkcionisanju art projekta O3one i kvalitetu njegovih postavki, događaja i aktivnosti.

Savet na kraju kalendarske godine dogovara koncept za narednu kalendarsku godinu i, u skladu sa dogovorenim, bira izložbe i umetnike koji će na najbolji način da doprinesu ostvarenju misije O3one-a, koja je definisana u osnovnim programskim načelima.

Savet čine:

1Velimir Ćurgus Kazimir

Velimir Ćurgus (1948), osnivač je i direktor Ebart konsaltinga od 2001. do 2014. Bio je novinar i urednik kulturne rubrike u Politici od 1988. do 1996. Pre toga je osam godina bio urednik i pokretač izdavaštva u Istraživačko-izdavačkom centru Omladine Srbije u Beogradu. Jedan je od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Autor je petnaestak knjiga proze i eseja na temu kulture i kulturne politike. Njegovi eseji i knjige su prevodjeni na engleski, francuski, nemački, španski, poljski, japanski i još nekoliko manjih jezika. Bavi se istraživanjima medija i medijskim analizama, kao i medijskom pismenošću.

Priredio je više knjiga na temu odnosa medija, politike i kulture. Autor je više projekata iz oblasti istraživanja medija i kulture.

Velimir Ćurgus je dobitnik Medjunarodne nagrade za esej časopisa Lettre International u Vajmaru, 2000-te godine. Član je Srpskog PEN centra od 1987.

Takođe se bavi slikarstvom, posebno kombinovanim tehnikama na papiru. Do sada je imao šest samostalnih izložbi, poslednja je održana u galeriji "O3one" decembra 2014. Autor je dva scenarija za kratke filmove.

Od 31. oktobra 2014. pokrenuo je on-line publikaciju "Građa za Muzej melanholije", a 2015. objavio knjigu priča i projekata "Muzej melanholije".

2Dragan Bulatović

Dr Dragan Bulatović, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za istoriju umetnosti 1977. godine, a na istom fakultetu je magistrirao na smeru Istorija moderne umetnosti 1988. Doktorski rad Objedinjeni diskurs o umetnosti i problem nealuzivnosti u slikarstvu XX veka u Srbiji odbranio je 2005.

Od 1978-80. godine kustos je u Sektoru za istorijsko-stilski razvoj umetničke opreme knjige, primenjene grafike i fotografije Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Od 2015. u zvanju je vanrednog profesora za predmete Seminara za muzeologiju i heritologiju na osnovnim, master i doktorskim studijama. Predavač muzeologije po pozivu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i na Multidisciplinarnim studijama istorije i filozofije prirode, nauke i tehnologije Univerziteta u Beogradu. Predaje po pozivu na Univerzi u Ljubljani i Sveučilištu u Zagrebu.

Osnovao je Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2010. U oblasti zaštite nasleđa radio je na evidentiranju i muzejskoj obradi kolekcija fotografija i dopisnica u manastiru Hilandar. Organizovao je brojne simpozijume . Sa svojim saradnicima, autor je projekta Baština i rat, internet baze o stradanju kulturnih dobara na području Jugoslavije u NATO intervenciji 1999. Bio je predsednik je Izvršnog odbora Društva istoričara umetnosti Srbije od 1986. do 1990. i član predsedništva Saveza Društava istoričara umetnosti Jugoslavije od 1989. do 1991. godine. Bio je član republičke komisije za stručne muzejske ispite. Član je Nacionalnog komiteta međunarodnog saveta za muzeje (ICOM-a) od 1999. godine. Osnivač je Centra za zaštitu nasleđa Kosova i Metohije: Mnemosyne (1999).

Autor je brojnih knjiga i studija.

3Nebojša Babić

Rođen u Beogradu 1968. godine.

Jedan je od vodećih autora fotografije u Srbiji, dobitnik velikog broja nagrada, između ostalog i Velike nagrade Majskog salona 2005. godine, nagrade Pantene Beauty Awards za najboljeg modnog fotografa Srbije i Crne Gore 2002. i 2004. godine. Kontinuirano izlaže u zemlji i inostranstvu. Njegovi radovi se čuvaju u zbirci Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Dao je značajan doprinos realizaciji različitih projekata za Unesco i Unicef.

Otvoren za nove ideje, kontinuirano sarađuje sa ustanovama kulture, humanitarnim organizacijama, izdavačkim kućama i mnogim kreativnim agencijama u zemlji i svetu, dajući svoj doprinos ukupnom razvoju kreativnih ideja.

Godine 1998. osnovao je „ORANGE STUDIO”, kreativni studio za primenjenu fotografiju i vizuelne komunikacije, danas uspešnu i priznatu kreativnu agenciju.

Godine 2004. osnovao je O3ONE, multimedijalni umetnički projekat, prvi takve vrste u zemlji, kojem je već 2005. Ministarstvo kulture Republike Srbije dodelilo Bizart nagradu za najuspešnije strateško partnerstvo između sektora kulture/dizajna i poslovnog sektora. Udruženje ekonomskih propagandista Srbije (UEPS) dodelilo je „Zlatno priznanje” O3ONE-u za neprofitnu outdoor kampanju za seriju bilborda sa narodnim poslovicama i zagonetkama, u novom modernom „pakovanju“.

Nebojša Babić i projekat O3ONE su 2009. godine dobili „Disruption” nagradu koja se dodeljuje za iskorak u kreativnosti i drugačiji pristup radu.

Član je brojnih organizacija i stručnih udruženja (Ulupudus, USUF Ppof-E, SAM, IAA i Srpskog filantropskog foruma).

Otac je Tare i Tise.