Projekat O3ОNE, kao platforma otvorena za umetnički eksperiment počiva na vrednostima kao što su interdisciplinarnost i saradnja. Ovaj projekat nastao je sa ciljem da generiše ideje iz oblasti savremene umetnosti, nauke i novih tehnologija i u okviru tog cilja većina rezultata predstavlja proizvod saradnje sa stranim kulturnim centrima, umetnicima, nevladinim organizacijama, kompanijama, ambasadama i ostalim akterima sa kojima je O3ONE tim ostvario niz značajnih projekata i u ozbiljnoj meri doprineo savremenoj umetničkoj sceni kako u Srbiji, tako i regionu.

S obzirom na to da je program O3ONE-a profilisan u dve kategorije ili zone, science i art, sam profil partnera kojeg tražimo je raznovrstan. Projekat O3ONE je otvoren za saradnju sa novim partnerima, a poseban akcenat stavljen je na regionalno dugoročno partnerstvo koje projekat vidi kao način za ostvarivanje svog strateškog cilja koji se ogleda i u jačem regionalnom pozicioniranju.