Sezona 2016

U skladu sa osnovnim odrednicama svog rada, O3ONE glavnu programsku celinu za narednu godinu definiše kao UMETNOST SAKUPLJANJA.

Strast za sakupljanjem je antropološka datost, koja može da se prati u svim segmentima istorije ljudskog roda. Ne prave, ipak, svi sakupljači kolekcije, a i oni koji ih prave obično to ne posmatraju kao umetost. U programu O3ONE za 2016, biće prikazane kolekcije umetnika koji su tu strast sublimirali i od svojih kolekcija na razne, veoma zanimljive načine, sačinili jedinstvene umetničke radove. Od mnoštva istorodnih predmeta oni su proizvodili takve sklopove koji su stekli karakter “umetničkih prostorno specifičnih instalacija”.

To su često lolekcije naoko banalnih predmeta, koji su samo svojim uvrštavanjem u okvir umetničkog rada i kroz umetnikovu veštinu stvaranja odnosa prema fizičkom i institucionalnom kontekstu u kome su izloženi, postali umetnosti.

Fokus O3ONE-a ostaje fotografija, koja je i sama po sebi kolekcija utisaka. Urbana regeneracija i održivo kulturno okružje, inkluzivni način rada u kulturi i inovativni postupci kojima se umetnici služe, predstavljaju tematsku osnovu za program O3ONE. Fotografija kao medij u tome ima posebno mesto, usled svog kapaciateta da beleži i u slici očuva prizore i sekvence procesa koji se pred kamerom odvijaju. Fotografija svedoči o društvu i kulturi, ali i o običnim svakodnevnim stvarima.

Fokus na fotografiju se prevashodno vezuje za njenu karakteristiku da bude nosilac vizuelnih tragova nestabilnih i često efemernih procesa, koji inače ostaju nevidiljivi u kulturi spektakla. Brutalnost mnoštva u medijma prisutnih prizora potiskuje, a nekada i sasvim briše, mnogo toga što vredi da bude sačuvano. Fotografija čuva i kulturni diverzitet, koji je u stalnoj opasnosti usled medijske i kulturne globalizacije. Briga za kulturu fotografije u doba demokratizacije foto tehnike, pored toga, promoviše i aktivan stav prema vizuelnom stvaranju i oblikovanju.