Beogradski festival novih komunikacija, B-link, manifestacija nastala kao inicijativa projekta O3ONE, prikazuje i podržava kreativne i inovativne tendencije u tehnološkom okruženju, prvenstveno u oblasti web dizajna i poslovanja na mreži. Umetnost, tehnologija i biznis ovde, više nego i na jednom drugom polju, funkcionišu zajedno.

Filozofija festivala, koji baca virtuelni pogled na stvarnost, jeste edukacija o postojanju naprednih kanala komunikacije u eksperimentalnom stvaralaštvu i web poslovanju, kao i integracija te dve oblasti u novu funkcionalnu celinu. Pet godina nakon pokretanja B-link-a, festival je učvrstio svoje mesto među godišnjim gradskim manifestacijama i uspeo je za sebe da veže publiku koja je otvorena za inovacije, eksperiment u umetnosti i komunikaciju uopšte. Veliki broj posetilaca i prisustvo medija tokom B-link 2009 dokazuju da ovakav, neposredan i zabavan pristup edukaciji o novim komunikacijama, budi veliko interesovanje u našoj sredini.

Festival promoviše kreativnu upotrebu najnaprednijih alata, metoda i medija koji su proizvod tehnološke, internet i elektronske revolucije. Integrisanje ovih dostignuća u programske jedinice, omogućava interdisciplinarnu razmenu saznanja iz ove oblasti među stručnjacima predavačima, kao i transfer tih saznanja na publiku.

TENDENCIJA

Tehnologija svojom enormnom ekspanzijom, postaje nezaobilazan element današnjice koja svojim inovacijama omogućava brže povezivanje ljudi različitih profesija, stvarajući na taj način jednu kompleksnu kreativnu mašineriju. Naša tendencija je praktična primena, promocija, edukacija, korišćenje novih usluga, nove ideje, aktivnija saradnja i razmena sa svetom, brže povezivanje ljudi kroz nove vidove komunikacija kao i upotreba novih tehnologija u gradovima širom Srbije. Ono što je najbitnije za ovu vrstu kulturne manifestacije, jeste da bude u toku sa svetskim standardima kako bi se tehnološka evolucija prenela i na naše prostore. Uzevši u obzir da živimo u modernom društvu gde se sa pojavom novih komunikacija osećaju promene u socijalnom okruženju, B-link teži da te inovacije približi, pojasni i usmeri ka korisniku.