O3ONE posebnu energiju usmerava na međuzavisnost umetnosti i ekologije kroz pružanje podrške kreativnim vezama među stručnjacima iz pomenutih oblasti: obezbeđivanjem vizuelne i estetske ekspertize, visoko profilisanim istraživanjem kreativnih industrija, podsticanjem umrežavanja kulturnih, ekonomskih i ekoloških aktivnosti, sa namerom da učestvuje u društvenim promenama, da doprinese novim načinima za podizanje nivoa društvene odgovornosti, i da uklapa pozitivne karakteristike korporativnih sistema u post-ideološkim civilnim društvima. Ovakvim pristupom ovaj program teži da pronađe najoptimalniji model za finansiranje i razvoj ovog tipa interdisciplinarnih umetničkih programa. Saradnja projekta i kompanija nagrađena je od strane Ministarstva kulture nagradom BIZART kao jedinstven primer odnosa između dva sektora: biznisa i umetnosti. Mrežu partnera čine: Ministarstvo za zaštitu životne sredine, Raiffeisen banka, Apple centar, Eunet, Lightology, Si&SI company, DPC, Vizartis, Alma Quatrro, B92, Epson, a realizaciju programa od samog početka pomaže Skupština grada Beograda i Ministarstvo kulture.

“All have their worth and each contributes to the worth of the others.”
( J.R.R. Tolkien)

Da li kultura utiče na recikliranje? Odgovor je da: ljudi koji konzumiraju kulturu – recikliraju više , bez obzira da li su kontejneri za otpatke blizu ili daleko od kuće, to znači ne samo bolji kapacitet, već i jaču motivaciju. Postoji statistički značajna uzročna veza između kulturnih stavova i navike recikliranja. Isti mehanizmi verovatno važe i za druge oblike odgovornosti prema životnoj sredini (smanjena upotreba zagađivača , povezivanje u “ zelene “ mreže , i tako dalje ) Osloboditi gen kreativnosti inherentnog svakom ljudskom biću.