“Ra-Hoor-Khuit je bice koje na nivou hromozoma predstavlja svaku inovaciju ili modifikaciju onoga sto se arhetipski nalazi u coveku. Sacinjeno je od onoga sto je nauceno, zapisano kao data na hard disku, ali istovremeno se menja kada u sistem udje virus koji brisuci podatke prazninu definise kao novi podatak. U kontekstu nove tehnologije i sagledavanja bica, kao takvog, formira se mogucnost da taj prazan cyber prostor postane denotacija mudrosti ili pak potencijal za stvaranje bio-tehnoloskog poretka. Novi mediji pruzaju mogucnost da zaboravite na sebe, kao tradicionalno shvaceno sopstvo, ukoliko sami ne postanete novi mediji koji se samoprocesira, autizam postaje ogromna mogucnosti za sterilnu komunikaciju koja se individualizuje kroz novostecenu mudrost praznine cyber prostora. ”

March 2, 2006

“Ra-Hoor-Khuit Chromosomes – Empty Space For Cyber Wisdom”

2. mart 2006.

“Ra-Hoor-Khuit je bice koje na nivou hromozoma predstavlja svaku inovaciju ili modifikaciju onoga sto se arhetipski nalazi u coveku. Sacinjeno je od onoga sto je nauceno, zapisano kao data na […]