Koštica
Velike prirodne katastrofe nas opominju i podsecaju na granice do kojih covek može da menja prirodu i samu planetu, a da pri tome poštuje njene zakone. Danas se bez sumnje susrecemo sa velikom ekološkom krizom. Zagadenje vazduha, smog, odnos prema prirodnim bogatstvima, ne obnavljanje prirode uz stalnu eksplotaciju njenih resursa dovodi do degradacije i rušenja okoline i kvaliteta života, a sve to u korist ekonomskog prosperiteta. Niti industrijalizacija, niti tehnološka revolucija, kao takve, ne mogu biti optužene za postojece ekološko stanje. I jedno i drugo je potrebno društvu da bi se kretalo ka prosperitetu i omogucilo bolji zivot, ali se i jedno i drugo moraju koristiti na pravi nacin kako ne bi izazvali ni ekološku, ali ni socijalnu krizu.Logika razvoja po svaku cenu bez obzira na posledice koje može da izazove je osnovni problem sa kojim se susrecemo danas.

Joseph Beuys je rekao : Odbrana prirode znaci zdrava životna sredina, mogucnost osnove za ljudsku egzistenciju i mogucost umetnickog izražavanja kao što su muzika, poezija i slikarstvo.

Umetnost ne samo da može da opomene one koji zanemaruju prirodu, vec i da da rešenja za ocuvanje iste. Verujem da umetnost može da prepozna i pruži rešenja vezana za životnu sredinu. Procesi u umetnosti ukljucuju uticaj promena u sebi, a te promene su izazvane ljudskom reakcijom i odlukom. Moj cilj je da se, gledajuci ovaj projekat, covek približi prirodi i da se u njemu razvije svest o ponašanju prema okruženju u kome živi.

Jelena Koštica (24) diplomirala je na fakultetu Middlesex University London u Atini, odsek slikarstvo – BA of Fine Arts and Technology. Trenutno je na postdiplomskim studijama na istom fakultetu – MA of Arts in Design.

June 4, 2007

WARNING FRAGILE!

Jelena Koštica
4 – 9. jun 2007. > otvaranje u 19h

Velike prirodne katastrofe nas opominju i podsecaju na granice do kojih covek može da menja prirodu i samu planetu, a da pri tome poštuje njene zakone. Danas se bez sumnje […]